۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا ویژه تعطیلات خرداد 1401 (6 شب) ایرتور

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
agon
B.B
۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armir resort
All
۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas kaplan
All
۱۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
grand miramor hotel
All
۱۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas gul beach hotel
UAll
۱۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۰۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet beach
UAll
۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Meder Resort
UAll
۱۴٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
trans atlantik hotel
UAll
۱۴٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
miarosa ghazal beach
UAll
۱۴٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Ring
UAll
۱۴٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland
UAll
۱۴٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
fun&sun comfort
UAll
۱۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay queen
UAll
۱۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
dima biz
UAll
۱۵٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aqua word belek
UAll
۱۵٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon hotel
UAll
۱۶٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydin bay famous
UAll
۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive perimium
All
۱۶٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
UAll
۱۶٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
family 4 pax
KARMIR RESORT
UAll
۱۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
UAll
۱۷٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal paraiso verde
UAll
۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Orange County
UAll
۱۸٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
wind of lara
UAll
۱۸٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Limra Hotel
UAll
۱۸٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Limra Hotel
All
۱۸٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL WATER WOLRD
UAll
۱۹٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara family club hotel
UAll
۱۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara
All
۱۹٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood suite
UAll
۱۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal centro
UAll
۱۹٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal deluxe hotel
UAll
۱۹٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal tat bech hotel
UAll
۱۹٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal perestige
UAll
۱۹٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
corendon playa kemer
UAll
۲۰٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak arcadia
UAll
۲۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara primier
UAll
۲۱٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTRY
UAll
۲۱٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kemer
Club Hotel Sera
UAll
۲۱٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amara luxury
UAll
۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
mirage park
UAll
۲۱٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort
UAll
۲۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Lara
UAll
۲۳٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin
UAll
۲۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aska lara
UAll
۲۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
spice belek
UAll
۲۵٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ADALYA ELITE
UAll
۲۶٫۸۶۵٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

بلیط + هتل + خدمات تور

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا ، دریافت HES CODE

*جهت ورود به ترکیه پر کردن این فرم به آدرس   https://register.health.gov.tr برای مسافران الزامی می باشد **
 
نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی مسافر می باشد .

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار ، تست منفی کرونا

خدمات تور

بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایرتور ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان