۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور گرجستان ویژه اردیبهشت و خرداد 1401 ( 4 شب )

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
Batoni
B.B
۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Mika
B.B
۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
GNG
B.B
۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Jazz
B.B
۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
elle boutique
B.B
۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
gremi
B.B
۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Gallery Inn
B.B
۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Rogalux
B.B
۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
aivani
B.B
۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
rustaveli palace
B.B
۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
lm club
B.B
۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Kalasi
B.B
۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Iveria Inn
B.B
۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Radius
B.B
۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
astoria tbiisi
B.B
۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Green Queen
B.B
۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
ibis stadium
B.B
۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Ramada By Wyndham
B.B
۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Ameri Plaza
B.B
۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Eco Room
Adamo
B.B
۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
aqua liberty
B.B
۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Mercure
B.B
۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Hilton
B.B
۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
city avenue
B.B
۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Preference Hualing
B.B
۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
HOLIDAY INN
B.B
۸٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Wyndham Grand Tbilisi
B.B
۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
SHERATON
B.B
۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
BILTMOR
B.B
۱۱٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
RADISSON
B.B
۱۱٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه
Ambassadori
B.B
۱۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه

برنامه سفر

تفلیس ۴ شب

توضيحات

نرخ کودک بدون تخت 2.990.000 تومان و نت میباشد 

کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد

مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد

پرداخت 70% از مبلغ کل تور در زمان  ثبت نام الزامی است 

داشتن تست پی سی آر حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز رفت و هنگام پرواز الزامی است 

داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن اجباری می باشد. حتی کودکان  و نوزادان ( واکسن های مورد قبول سازمان بهداشت جهانی )

مسافر بابت هرروز اقامت 100 دلار همراه داشته باشد.

 

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.
شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

پرواز ایرباس 320 - فرودگاه تفلیس - اقامت در هتل با خدمات - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان