۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه نوروز 1401 با پرواز قشم ایر (4 شب)

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
reydel
B.B
۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza
B.B
۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PRENS
B.B
۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza
B.B
۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity
B.B
actual life
B.B
۸٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
actual life
B.B
۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro
B.B
۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman
B.B
۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera
B.B
۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli
B.B
۱۰٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
plazoo donizeli
B.B
۱۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
lamartin
B.B
۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya
B.B
۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nupelda
B.B
۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR
B.B
۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۱۰٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE
B.B
۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim hill
B.B
۱۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Nippon
B.B
۱۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik
B.B
Avantgarde
B.B
۱۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental
B.B
۱۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ELIT WORLD
B.B
۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Sisli
B.B
۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center
B.B
۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
movenpick bosphorus
B.B
۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton
B.B
۱۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۱۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim
B.B
۱۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Radisson Blu Pera
B.B
۱۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti
B.B
۱۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Divan
B.B
۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad
B.B
۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
marriot sisli
B.B
۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Barcelo
B.B
۱۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand hayat
B.B
۱۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۴ شب

توضيحات

 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 1.000.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
4  شب و 5 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان