۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه نوروز 1401 با پرواز قشم ایر (3 شب)

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
reydel
B.B
۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza
B.B
۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PRENS
B.B
۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
actual life
B.B
۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro
B.B
۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman
B.B
۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera
B.B
۹٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli
B.B
۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
plazoo donizeli
B.B
۹٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI
B.B
۹٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
lamartin
B.B
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya
B.B
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nupelda
B.B
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR
B.B
۱۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak
B.B
۱۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۱۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE
B.B
۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim hill
B.B
۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Nippon
B.B
۱۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik
B.B
Avantgarde
B.B
۱۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIC
B.B
۱۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental
B.B
۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ELIT WORLD
B.B
۱۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Sisli
B.B
۱۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center
B.B
۱۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton
B.B
۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۱۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim
B.B
۱۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Radisson Blu Pera
UAll
۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti
B.B
۱۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Divan
B.B
۱۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad
B.B
۱۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
marriot sisli
B.B
۱۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Barcelo
B.B
۱۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand hayat
B.B
۱۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۳ شب

توضيحات

 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 1.00.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
3  شب و 4 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان