۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا ویژه نوروز 1401 با پرواز سان اکسپرس

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
Belkon
All
۱۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cender
All
۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal deluxe kemer
All
۱۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aska lara
UAll
۱۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Club Hotel Sera
UAll
۱۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
UAll
۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood ex
UAll
۱۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Belek
UAll
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
bellis hotel
UAll
۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sueno golf
UAll
۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria keremln
UAll
۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
spice belek
UAll
۲۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BEACH
UAll
۲۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
bala lara
UAll
۲۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Downtown Antalya
All
۲۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SUENO DELUXE
UAll
۲۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Deluxe Golf Belek
UAll
۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS SUN GATRE
UAll
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SUSELI
UAll
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus
UAll
ROYAL HOLIDAY
UAll
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa
UAll
۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DELPHIN EMPERIAL
UAll
۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Palazzo
UAll
۲۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Mardan Palace
UAll
۲۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
VOYAGE
UAll
۲۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS LAND OF LEGENDS
UAll
۲۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Calista Luxury Resort
UAll
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Selectum Family
UAll
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Premium Belek
UAll
۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Regnum Carya Golf & SPA Resort
UAll
۴۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MAXX ROYAL
UAll
۴۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۵ شب

توضيحات

 

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
استفاده از راهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافرانجام می گیرد و آژانس در این مورد پاسخگو نیست.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
در هتلهای رویال وینگز، رویال سگینوس و رویال هالیدی کودک بالای 7 سال و هتل کنکورد دلوکس کودک بالای 10 سال بزرگسال محسوب می شود.
هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است.
بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد.
بیمه مسافرتی با پوشش کرونا(زیر 60 سال)
در اتاق های trp تخت نفر سوم ext bed میباشد.
لطفا جهت هماهنگی دقیق ساعتهای پرواز با کانترهای مربوطه تماس بگیرید.

***همراه داشتن جواب منفی تست کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است.***


1. تست pcr برای کلیه ی مسافرین پروازهای سان اکسپرس در آزمایشگاه های طرف قرارداد این شرکت به صورت
رایگان انجام می شود.

2- در صورت مثبت بودن تست در فاصله زمانی 72 ساعت قبل از پرواز و اعلام نتیجه صرفاً ازطرف آزمایشـگاه های طـرف قرارداد این شرکت کل مبلغ قرارداد ( فقط شخصی که جواب تستش مثبت شده ) بدون کسـر هزینه عـودت خواهد شد.

آزمایشگاه های طرف قرارداد این شرکت به شرح ذیل می باشد:

1-- آزمایشگاه تجریش :
آدرس : تهران . خیابان ولیعصر . نرسیده به میدان تجریش . قبل از قنادی لادن .بن بست سرشاد . پلاک 6
تلفن : 6-22726473

2-آزمایشگاه مدیکال :
آدرس: تهران . میدان امام حسین . ابتدای خیابان انقلاب . جنب فروشگاه رفاه .( روبه روی متروی امام حسین )
تلفن :75197


*** احتراماً بدینـوسـیله به اطلاع می رسـاند که از تاریخ 15 مارچ 2021 مصادف با 25 اسفند ماه 1399 مسـافرین محترمی که قصد
سفر به کشور ترکیه را دارند 48 ساعت قبل از پروازلطفا به وب سایت register.health.gov.tr مراجعه و نسبت به پر کردن اطلاعات مسافر و اخذ تائیدیه QR code اقدام نمایند.***


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

 

مدارک لازم

گذرنامه با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن جواب منفی تست کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است.

خدمات تور

پرواز مستقیم و ترک سان اکسپرس با تست pcr  رایگان رفت

ترانسفر فرودگاهی
5 شب اقامت در هتل
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی با پوشش کرونا(زیر 60 سال)