۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا ویژه 15 آذر 1400 ( 6 شب )

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختکودک زیر 2 سال
Barut Hotel Lara
B.B
۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara Palace
H.B
۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet park
All
۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Belkon
All
۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
cender
All
۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crown palace
All
۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
All
۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SEA LIFE FAMILY RESORT
UAll
۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensetive premim
UAll
۱۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL DELUXE
All
۱۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PORTO BELO
UAll
۱۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA
UAll
۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ADALYA ELITE
UAll
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood lara
UAll
۱۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Bellis Deluxe
UAll
۱۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza
UAll
۱۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SPICE
UAll
۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin BE Grand Resort
UAll
۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BEACH
UAll
۱۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria keremlin
UAll
۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IC GREEN PALACE
UAll
۱۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DELPHIN EMPERIAL
UAll
۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRANADA
UAll
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus
UAll
۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANICDELUXE
UAll
۱۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS SUN GATRE
UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum luxury
UAll
۲۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Mardan Palace
UAll
۲۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS PREMIUM
UAll
۳۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

دریافت HES CODE

 نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 هزار تومان و نت می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد .


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

- اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار


- همراه داشتن تست منفی کرونا

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایرباس 320 فریبرد - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنمای فارسی زبان