۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا ویژه 11 آذر 1400

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختکودک زیر 2 سال
ramona
B.B
۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara Palace
B.B
۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Belkon
All
۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
dionisus
B.B
۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
cender
B.B
۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet park
UAll
۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA HADRIANUS
All
۱۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
cender
UAll
۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive premium
UAll
۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydinbey queens palace
UAll
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
akka allinda
UAll
۱۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PORTO BELO
UAll
۱۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limal limra
UAll
۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aquaworld belek
UAll
۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL DELUXE
UAll
۱۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
maritim pine beach
UAll
۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Akka Antedon
UAll
۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
mirage park resort
UAll
۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon
UAll
۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LIMAK ARCADIA SPORT RESORT FAMILY
UAll
۱۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA
UAll
۱۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Club Hotel Sera
UAll
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ADALYA ELITE
UAll
۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin
UAll
۱۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sherwood exclusive lara
UAll
۱۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Bellis Deluxe
UAll
۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
trendy lara
UAll
۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak atlantis deluxe resort family
UAll
۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SPICE
UAll
۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ic santal family resort
UAll
۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin BE Grand Resort
UAll
۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IC GREEN PALACE
UAll
۱۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BEACH
UAll
۱۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SUENO DELUXE
UAll
۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus
UAll
۱۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
XANADU RESORT
UAll
۱۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sirene Belek
UAll
۱۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL HOLIDAY
UAll
۱۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
granada luxury belek
UAll
۱۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DELPHIN IMPRIAL
UAll
۱۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Beldibi
UAll
۱۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS DOWN TOWN
UAll
۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Lara De Luxe
UAll
۱۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC DELUXE BELEK
UAll
۱۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Sungate
UAll
۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Susesi Luxury Resort
UAll
۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum luxury
UAll
۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Gloria Golf Resort
UAll
۲۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
titanic mardan palace
All
۲۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ADAM & EVE
UAll
۲۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Land of Legends Theme Park
UAll
۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Calista Luxury Resort
UAll
۲۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS PREMIUM
UAll
۳۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Regnum Carya Golf & SPA Resort
UAll
۳۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MAXX ROYAL BELEK
UAll
۳۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

6 شب و 7 روز کامل پرواز مستقیم ایرباس نئو

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

 


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

 

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی