۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور بدروم ویژه 3 مهر 1400 ( 6 شب )

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
club blue white
All
۹٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
yelkan mandalinci
All
۱۰٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
tenda
B.B
۱۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
ladonia onderhan
All
۱۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
ladona dellmare
All
۱۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
GREEN BEACH RESORT
All
۱۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
land view
verde bodrum holiday village
All
۱۰٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
ayza aqua
All
۱۰٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
GREEN BEACH RESORT
All
۱۰٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
sea view
BODRUM BAY RESORT
All
۱۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
bodrum holiday resort
UAll
۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
azur by yelken
UAll
۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
isis goddess of bodrum
UAll
۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
thor exclusive bodrum
UAll
۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL ASARLIK
UAll
۱۲٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
tiana beach
All
۱۲٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
DIAMOND OF BODRUM
UAll
۱۲٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
kariba bodrum imperial
All
۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۱۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
SUNDANCE
UAll
۱۲٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
KADIKALE
All
۱۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
LABRANDA TMT
All
۱۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
YASMIN
UAll
۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
delta hotel marriot
All
۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
asteria bodrum
UAll
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
land view
SAMARA
All
۱۶٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
golden beach by jura
All
۱۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
blue dreams
UAll
۱۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
LA BLANCHE RESORT
UAll
۱۶٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
KEFALUKA
B.B
۱۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
lablance island
UAll
۱۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
armonia holiday village
All
۱۹٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
bia bodrum
UAll
۲۰٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
SALMAKIS
UAll
۲۴٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
vogue bodrum
UAll
۲۵٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
be premium
UAll
۲۶٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS PREMIUM
UAll
۴۱٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

بدروم ۶ شب

توضيحات

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد .

شماره کد ملی جهت صدور بیمه نامه الزامی است .

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد .


- پرداخت 70% مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست .


- بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محسوب می شود .

- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار به عهده مسافر میباشد .


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.
شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

مدارک لازم

ارائه تست منفی PCR به زبان انگلیسی و از آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت با اعتبار حداکثر 72 ساعت و ثبت نام در سایت register.health.gov.tr الزامی می باشد .

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت  ایران ایر تور


ترانسفر فرودگاهی


بیمه مسافرتی (زیر 60 سال)


راهنمای فارسی زبان


بار مجاز 30 کیلوگرم