۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا ویژه 14 مرداد 1400 با پرواز پگاسوس

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختکودک زیر 2 سال
Lara Palace
B.B
۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MELODI
All
۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
dionysos
All
۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
himeros beach hotel
All
۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MIRAMOR
UAll
۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SPORT BELEK
UAll
۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA HADRIANUS
All
۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BELKON BELEK
All
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre art
UAll
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas sunrise
UAll
۱۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
4 pax
PALMET RESORT KIRIS
All
۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
perre la mer
UAll
۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
daima biz resort
UAll
۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
armas sunrise
UAll
۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND PARK LARA
UAll
۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
6 pax
viking park
UAll
۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet beach
UAll
۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND PARK LARA
UAll
۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
5 pax
SULTAN OF SIDE
UAll
۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
UAll
۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
4 pax
Armas Kaplan Paradise
UAll
۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIAROSA BEACH
UAll
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
grand parl lara
UAll
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA
UAll
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland
All
۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
VIKING STAR
UAll
۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet beach
UAll
۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydinbey queens palace
UAll
۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SEALIFE FAMILY RESORT
UAll
۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
transatlantik hotel
UAll
۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA FAMILY CLUB
UAll
۱۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
5 pax
Grand Ring
UAll
۱۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara
UAll
۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
5 pax
LARA FAMILY CLUB
UAll
۱۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
4 pax
SEA LIFE FAMILY RESORT
UAll
۱۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
4 pax
RAMADA RESORT LARA
UAll
۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
4 pax
sherwood suites resort
UAll
۱۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA FAMILY CLUB
UAll
۱۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
amon
UAll
۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SENSITVE PREMIUM BELEK
UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA RESORT LARA
UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
aydinbay famous resort
UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
euphoria tekirova
UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL WATER WOLRD
UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
orange county belek
UAll
۱۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
INNVISTA
UAll
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal centro resort
UAll
۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ASTERIA KREMLIN PALACE
UAll
۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal prestige elite
UAll
۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ex - amara
potobello
UAll
۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
mirage park resort
UAll
۲۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DELUXE RESOR
UAll
۲۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
trendy lara
UAll
۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACEL
UAll
۲۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
limak arcadia sport resort
UAll
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LIBERTY
UAll
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
bala lara
UAll
۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BEACH LARA
UAll
۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum family
UAll
۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Adalya Elite Lara
UAll
۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ic santal family resort
UAll
۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
orange county kemer
UAll
۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Barut Kemer
UAll
۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
granada luxury belek
UAll
۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS DOWN TOWN
UAll
۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC DELUXE BELEK
UAll
۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
xandu
UAll
۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IC GREEN PALACE
UAll
۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BARUT LARA
UAll
۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
susesi
UAll
۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DIAMONDS
UAll
۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SELECTUMLUXURY
UAll
۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DELPHIN EMPERIAL
UAll
۳۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DIAMOND
UAll
۳۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
titanic mardan palace
UAll
۳۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS SUNGATE
UAll
۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Gloria Golf Resort
UAll
۳۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DIAMOND
UAll
۴۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL ADAM & EVA
UAll
۴۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ng phasels bay
UAll
۵۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS PREMIUM
UAll
۵۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
regnum carya
UAll
۶۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
THE LAND OF LEGEND
UAll
۶۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

6 شب و 7 روز کامل پرواز مستقیم ایرباس نئو

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

 


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

 

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی