۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا ویژه 7 و 8 مرداد 1400 با پرواز پگاسوس

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختکودک زیر 2 سال
Lara Palace
All
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
MELODI
All
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
himeros beach hotel
All
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
dionysos
All
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
LARA HADRIANUS
All
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
BELKON BELEK
All
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
SPORT BELEK
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
PALMET RESORT KIRIS
All
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
armas sunrise
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
armas sunrise
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
palmet beach
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
SULTAN OF SIDE
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
viking park
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
GRAND MIRAMOR
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
palmet beach
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
VIKING STAR
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
Armas Kaplan Paradise
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
MIAROSA BEACH
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
Grand Ring
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
Daima Biz
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
Grand Park Lara
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
Ramada Resort Lara
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
LARA FAMILY CLUB
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
Imperial Sunland
All
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
aydinbey queens palace
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
sherwood suites resort
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
5 pax
sherwood suites resort
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
Wind of Lara Hotel & SPA
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
LARA FAMILY CLUB
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
GRAND PARK LARA
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
transatlantik hotel
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
GRAND PARK LARA
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
SEA LIFE FAMILY RESORT
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
SENSITVE PREMIUM BELEK
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
SEALIFE FAMILY RESORT
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
crystal centro resort
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
RAMADA RESORT LARA
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
SEALIFE FAMILY RESORT
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
LARA FAMILY CLUB
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
aydinbey famous resort
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
fun&sun family
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
RAMADA RESORT LARA
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
crystal prestige elite
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
ex - amara
grand parl lara
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
amon
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
euphoria tekirova
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
potobello
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
CRYSTAL WATER WOLRD
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
orange county belek
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
siam elegance
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
INNVISTA
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
mirage park resort
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
limak arcadia sport resort
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
asteria kremlin palace
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
LIBERTY
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
selectum family
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
orange county kemer
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
MIRACEL
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
Adalya Elite Lara
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
bala lara
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
TITANIC BEACH LARA
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
ic santai family resort
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
FAME RESIDENCE LARA
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
Barut Kemer
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
CORNELIA DELUXE RESOR
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
RIXOS DOWN TOWN
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
TITANIC DELUXE BELEK
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
xandu
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
BARUT LARA
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
IC GREEN PALACE
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
CORNELIA DIAMONDS
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
Susesi Luxury Resort
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
limak lara deluxe
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
BARUT LARA
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
granada luxury belek
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
CORNELIA DIAMOND
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
SELECTUMLUXURY
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
gloria golf
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
CORNELIA DIAMOND
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
DELPHIN IMPERIAL
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
titanic mardan palace
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
RIXOS SUNGATE
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
ROYAL ADAM & EVA
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
VOYAGE BELEK
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
RIXOS PREMIUM
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
ng phasels bay
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
regnum carya
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
THE LAND OF LEGEND
UAll
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

تاریخ رفت 8 مرداد 500.000 تومان افزایش نرخ می باشد 

6 شب و 7 روز کامل پرواز مستقیم ایرباس نئو

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

 


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

 

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی