۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا ویژه 3و4 تیر 1400

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختکودک زیر 2 سال
agon
UAll
۷٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
sport belek
All
۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
VIKING STAR
All
۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Meder Resort
UAll
۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
laren family
All
۱۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
palmet beach
All
۱۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
ARMAS SUNRISE
All
۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland
All
۱۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
sensitive premium belek
UAll
۱۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
imperial turkiz resort
UAll
۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۶۷٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Transatlantik Hotel & SPA
UAll
۱۱٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
SEALIFE FAMILY RESORT
UAll
۱۱٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara Hotel & SPA
All
۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
daima biz resort
UAll
۱۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
aydinbey queens palace
UAll
۱۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA FAMILY CLUB
UAll
۱۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
All
۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
LARA FAMILY
UAll
۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
PGS Rose Residence Beach
UAll
۱۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE KEMER
UAll
۱۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
ORANGE CONTY
UAll
۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
Grand Park Lara
UAll
۱۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
aydinbay famous resort
UAll
۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
CRYSTAL WATER WOLRD
UAll
۱۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
asteria kremlin palace
UAll
۱۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal prestige elite
UAll
۱۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
orange county kemer
UAll
۱۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
aska lara
UAll
۱۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Selectum Family Resort
UAll
۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA
UAll
۱۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Melas Lara
UAll
۱۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
LIBERTY
UAll
۱۷٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Limra Hotel
UAll
۱۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
LIMAK ARCADIA SPORT RESORT
UAll
۱۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Swandor Topkapi Palace
UAll
۱۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
papilion ayscha
UAll
۱۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
MIRACEL
UAll
۱۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BEACH LARA
UAll
۱۹٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Adalya Elite Lara
UAll
۲۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Lara De Luxe
UAll
۲۰٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC DELUXE BELEK
UAll
۲۰٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Granada Luxury
UAll
۲۰٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
IC GREEN PALACE
UAll
۲۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DIAMOND
UAll
۲۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus
UAll
۲۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Susesi Luxury Resort
UAll
۲۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
SELECTUM LUXURY
UAll
۲۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
gloria golf
UAll
۲۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
CALISTA LUXURY RESORT
UAll
۳۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

 


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

 

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی