۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا 29 خرداد 1400

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختکودک زیر 2 سال
Melodi
All
۷٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kemer
Cender
All
۹٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Center
sports
UAll
۹٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
Grand Ring
All
۱۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kemer
Grand Park Lara
UAll
۱۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara 6 pax
palmet beach resort
UAll
۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kemer
GRAND PARK
All
۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara 5 pax
Imperial Sunland
UAll
۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kemer
imperial turkiz
UAll
۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kemer
Wind of Lara Hotel & SPA
UAll
۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kundu
TRANCE ATLANRIC
UAll
۱۱٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kemer
GRAND PARK
UAll
۱۱٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara 4 pax
Grand Park Lara
All
۱۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara
aska lara
UAll
۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara
VENEZIA
UAll
۱۳٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ASTERIA KEREMLIN
UAll
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KUNDU
CRYSTAL WATER WORLD
UAll
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
ORANGE CONTY
UAll
۱۴٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KEMER
FAME RESIDENCE LARA
UAll
۱۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara
Miracle Resort
UAll
۱۵٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kundu
RIXOS DOWN TOWN
UAll
۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC LARA
UAll
۱۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara
GRANADA
UAll
۱۸٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
TITANIC DELUXE BELEK
UAll
۱۹٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
Barut Hotel Lara
UAll
۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
lara
SUSESI
UAll
۲۱٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
corenelia diamond
UAll
۲۲٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
ELA QUALITY - LAND VIEW
UAll
۲۵٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
Delphin BE Grand Resort
UAll
۲۵٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum lux
UAll
۲۵٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
titanic mardan palace
UAll
۲۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kundu
DELPHIN IMPERIAL
UAll
۲۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kundu
VOYAGE
UAll
۲۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
RIXOS SUNGATE
UAll
۲۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
kemer
CALISTA
UAll
۳۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
The Land of Legends Theme Park
UAll
۳۴٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
RIXOS PREMIUM
UAll
۳۹٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek
MAXX ROYAL - LAND VIEW
UAll
۶۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۸٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
belek

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

•پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.


•نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.


•مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می باشد.


•بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد.


•پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی است.


•تست PCR پرواز رفت رایگان میباشد.


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.


در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.


مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

 

 

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز کرندون ، 6 شب و 7 روز اقامت کامل ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی