۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول دی و بهمن ( 3 شب )

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
Herton
B.B
۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Reydel
B.B
۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Trust
B.B
۶٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Fide
B.B
۶٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Atro
B.B
۶٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cuento
B.B
۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Pera Center
B.B
۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Alfa
B.B
۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal
B.B
۷٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Vizon
B.B
۷٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Tango Hotel Taksim
B.B
۷٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lion
B.B
۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Express
B.B
۷٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Peak
B.B
۷٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Green Park Hotel Taksim
B.B
۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim
B.B
۷٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman
B.B
۷٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Merter
B.B
۷٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik
B.B
۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Golden Age
B.B
۷٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti
B.B
۷٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Gonen
B.B
۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center
B.B
۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton City Center
B.B
۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim
B.B
۹٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Radisson Blu Pera
B.B
۹٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti
B.B
۹٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Conrad Istanbul Bosphorus
B.B
۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۱۰٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Divan
B.B
۱۰٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CVK Park Bosphorus
B.B
۱۰٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Radisson Blu Bosphorus
B.B
۱۱٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۱۱٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Swiss
B.B
۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Radisson Blu Bosphorus
B.B
۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۳ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 1.000.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.
آزمایشگاه ونک - بیمارستان عرفان - بیمارستان پارس - آزمایشگاه پاستور
نتیجه منفی تست PCR
مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)
هنگام بازگشت هم در فرودگاه استانبول 8 ساعت قبل از پرواز تست PCR داده و جواب منفی آن را برای ورود به پرواز بازگشت همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست مسافر با هزینه خود در ترکیه قرنطینه میشود)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
3 شب و 4 روز اقامت در هتل
یک گشت رایگان با نهار
بیمه مسافرتی
لیدر فارسی زبان