۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول دی و بهمن ( 7 شب )

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
Herton
B.B
۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Reydel
B.B
۷٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Fide
B.B
۷٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Trust
B.B
۷٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Atro
B.B
۷٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cuento
B.B
۷٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Pera Center
B.B
۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Alfa
B.B
۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal
B.B
۸٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Vizon
B.B
۸٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Tango Hotel Taksim
B.B
۸٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Lion
B.B
۸٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۸٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Express
B.B
۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Peak
B.B
۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۸٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Green Park Hotel Taksim
B.B
۹٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim
B.B
۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman
B.B
۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Merter
B.B
۱۰٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik
B.B
۱۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Golden Age
B.B
۱۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti
B.B
۱۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Gonen
B.B
۱۱٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center
B.B
۱۱٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton City Center
B.B
۱۱٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim
B.B
۱۲٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Radisson Blu Pera
B.B
۱۲٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۱۳٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti
B.B
۱۳٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Conrad Istanbul Bosphorus
B.B
۱۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۱۵٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Divan
B.B
۱۵٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CVK Park Bosphorus
B.B
۱۶٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Radisson Blu Bosphorus
B.B
۱۷٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۱۷٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Swiss
B.B
۲۰٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Radisson Blu Bosphorus
B.B
۲۰٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۷ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 1.000.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.
آزمایشگاه ونک - بیمارستان عرفان - بیمارستان پارس - آزمایشگاه پاستور
نتیجه منفی تست PCR
مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)
هنگام بازگشت هم در فرودگاه استانبول 8 ساعت قبل از پرواز تست PCR داده و جواب منفی آن را برای ورود به پرواز بازگشت همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست مسافر با هزینه خود در ترکیه قرنطینه میشود)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
7 شب و 8 روز اقامت در هتل
یک گشت رایگان با نهار
بیمه مسافرتی
لیدر فارسی زبان