۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آنتالیا تابستان 99 ( 6 شب و 7 روز) سان اکسپرس

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
LARA HADRIANUS
All
۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LAREN FAMILY
All
۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KARMIR RESORT
All
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Club Hotel Sera
All
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara
UAll
۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
BAIA KEMER
UAll
۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
AMARA CENTRO
UAll
۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ASTERIA KREMLIN
All
۱۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
NIRVANA COSMOPOLITAN
UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CONCORDE DELUXE
UAll
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Adalya Elite Lara
UAll
۱۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Waterworld
UAll
۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams Resort
UAll
۱۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
GRANADA LUXURY BELEK
UAll
۱۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Baia Lara
UAll
۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
NIRVANA ME BELDIBI
UAll
۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE LARA
All
۲۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Barut Hotel Lara
UAll
۲۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
KAYA PALAZZO
All
۲۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SUSESI RESORT
UAll
۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DELUXE
UAll
۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SHERWOOD EX.KEMER
UAll
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SHERWOOD EX.LARA
UAll
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC DELUXE BELEK
UAll
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin BE Grand Resort
UAll
۲۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CORNELIA DIAMOND
UAll
۲۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
SELECTUM LUXURY
UAll
۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
DELPHIN IMPERIAL
UAll
۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS SUNGATE
UAll
۲۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus
UAll
۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
R.HOLIDAY PALACE
UAll
۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ELA QUALITY
UAll
۲۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL ADAM AND EVE
UAll
۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CALISTA LUXURY
UAll
۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۵۹٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS PERMIUM
UAll
۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
RIXOS LAND OF LEGENDS
UAll
۴۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
MAXX ROYAL SUITE LAND
UAll
۵۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آنتالیا ۶ شب

توضيحات

تور 6 شب و 7 روز | تاریخ رفت:11 مرداد الی 25 شهریور 99 ( هر هفته پنج شنبه و جمعه و شنبه)|  ساعت پرواز رفت و برگشت با کانتر مربوطه چک شود 

- قیمتهای فوق به تومان میباشد و 
- کلیه پروازها و هتلها بصورت چارتر و غیرقابل استرداد بوده و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام، کل مبلغ سوخت میگردد و 
- پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست
- بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محسوب می شود

در هتل های زنجیره ای رویال و کارمیر کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.

نرخ کودک زیر 2 سال: 500.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار به عهده مسافر میباشد
شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 02141535 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

پبلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس  - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال )