تور استانبول 3 شب - ویژه مرداد و شهریور ماه 1403 ( قشم ایر )

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 11 مرداد 1403
برگشت: 14 مرداد 1403
11 مرداد ساعت: 19:00 (به وقت تهران)
14 مرداد ساعت: 12:45 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 11 مرداد ساعت: 19:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه برگشت: 14 مرداد ساعت: 12:45
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
ورنا هتل
VERNA HOTEL
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اوریلا استانبول
ORIELLA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بالی استار
Bali Star
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آترو شیشلی
ATRO SISLI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل جومبالی پلازا استانبول
CUMBALI PLAZA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل نیو سیتی استانبول
NEW CITY
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مونوپُل
MONOPOL
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تکسیم استار
TAKSIM STAR
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اکتول لایف
ACTUEL LIFE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل دورا استانبول
DORA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل سیتی سنتر استانبول
CITY CENTER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
یورو پلازا
EURO PLAZA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل پرا سنتر استانبول
PERA CENTER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند استار
GRAND STAR
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل گرند هالیک استانبول
GRAND HALIC
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کارتون استانبول
CARTOON
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
نوا پلازا پارک
NOVA PLAZA PARK
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ترویا
Troya
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل نوا پلازا کریستال استانبول
NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل گلدن ایج استانبول
GOLDEN AGE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لازونی
LAZZONI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
موکارناس پرا
MUKARNAS PERA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل گرند جواهیر استانبول
GRAND CEVAHIR
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ریچموند
RICHMOND
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هیلتون بومونتی
HILTON BOMONTI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل شرایتون سیتی سنتر استانبول
SHERATON CITY CENTER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات

کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد. 
ارسال قرارداد مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
پرداخت 50% از مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد

مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات تور
 • بلیط رفت وبرگشت
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • گشت شهری با ناهار
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • تور لیدر فارسی زبان
مشاوره رایگان