تور تفلیس 4 شب - ویژه مرداد و شهریور 1403 ( ایران ایر تور )

مشاهده تاریخ‌های برگزاری
رفت: 08 مرداد 1403
برگشت: 12 مرداد 1403
08 مرداد ساعت: 08:15 (به وقت تهران)
12 مرداد ساعت: 10:30 (به وقت تفلیس)
برنامه رفت: 08 مرداد ساعت: 08:15
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
ایران ایرتور
ایران ایرتور
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
مدت پرواز: 02:30
برنامه برگشت: 12 مرداد ساعت: 10:30
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
وارش
وارش
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 02:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
پولو
POLO
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
میکا
MIKA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
روستاولی 36
RUSTAVELI 36
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
باتونی
BATONI
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل الگانس
ELEGANCE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لایک
LIKE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آتو
ATU
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ونسا هتل
VENESA HOTEL
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
WINE
WINE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مگنولیا
MAGNOLIA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ال ام کلاب
LM CLUB
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اله بوتیک
ELLE BOUTIQUE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پارما
PARMA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ایبیس بوجت
IBIS BUDGET
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رزیدنس پلازا
RESIDENCE PLAZA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تفلیس تاور
TBILISI TOWER
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ایبیس استادیوم
IBIS STADIUM
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تراس بوتیک
THE TERRACE BOUTIQUE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پینو ور پالاس
PINO VERE PALACE HOTEL
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل هوریزونت
Hotel Horizont
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل هریتیج
Heritage Hotel
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آستوریا
ASTORIA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اونیکس
ONYX
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کی ام ام
KMM
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رادیوس
RADIUS
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پینه آستوریا
PINE ASTORIA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ایبیس استایل
IBIS STYLES TBILISI CENTER
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل رویال تولیپ دبی
Royal Tulip Hotel
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هالیدی این
HOLIDAY INN
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مرکیور اولد تاون
MERCURE OLD TOWN
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رادیسون
RADISON
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات : RADISSON RED
رزرو
شرایتون گرند متخی پالاس
SHERATON GRAND METECHI PALACE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رادیسون بلو
RADISSON BLU
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بیلتمور
BILTMORE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

توضیحات
پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
در برخی از هتل ها در یک اتاق قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد لطفا با کانتر فروش چک شود.
صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه محاسبه خواهد شد.
پرداخت 50% از مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشدمدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات تور
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت وبرگشت
 • تور لیدر فارسی زبان
مشاوره رایگان