تور تفلیس 3 شب - ویژه مرداد و شهریور 1403 ( ایران ایر تور )

08 مرداد ساعت: 08:15 (به وقت تهران)
11 مرداد ساعت: 11:45 (به وقت تفلیس)
برنامه رفت: 08 مرداد ساعت: 08:15
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
ایران ایرتور
ایران ایرتور
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
مدت پرواز: 02:30
برنامه برگشت: 11 مرداد ساعت: 11:45
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
ایران ایرتور
ایران ایرتور
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 02:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
پولو
POLO
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
میکا
MIKA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
روستاولی 36
RUSTAVELI 36
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
باتونی
BATONI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
الگانس
ELLEGANCE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لایک
LIKE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آتو
ATU
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ونسا هتل
VENESA HOTEL
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
WINE
WINE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مگنولیا
MAGNOLIA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ال ام کلاب
LM CLUB
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پلازا هتل
PLAZZA HOTEL
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اله بوتیک
ELLE BOUTIQUE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پارما
PARMA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پینو ور پالاس
PINO VERE PALACE HOTEL
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ایبیس بوجت
IBIS BUDGET
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رزیدنس پلازا
RESIDENCE PLAZA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تفلیس تاور
TBILISI TOWER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ایبیس استادیوم
IBIS STADIUM
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تراس بوتیک
THE TERRACE BOUTIQUE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل هوریزونت
Hotel Horizont
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل هریتیج
Heritage Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آستوریا
ASTORIA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کی ام ام
KMM
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اونیکس
ONYX
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مرکیور اولد تاون
MERCURE OLD TOWN
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل گرند پانوراما
Grand Hotel Panorama
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رادیوس
RADIUS
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کاستور و پولوکس
Castor & Pollux Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
Hilton Garden
HILTON GARDEN
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
پینه آستوریا
PINE ASTORIA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ایبیس استایل
IBIS STYLES TBILISI CENTER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل رویال تولیپ دبی
Royal Tulip Hotel
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هالیدی این
HOLIDAY INN
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رادیسون
RADISON
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات : RADISSON RED
رزرو
شرایتون گرند متخی پالاس
SHERATON GRAND METECHI PALACE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
رادیسون بلو
RADISSON BLU
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بیلتمور
BILTMORE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مشاوره رایگان