تور تفلیس+باتومی 6 شب - تیر و مرداد 1403 ( ایران ایر تور )

08 تیر ساعت: 12:00 (به وقت تهران)
14 تیر ساعت: 22:40 (به وقت باتومی)
برنامه رفت: 08 تیر ساعت: 12:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
آسمان
آسمان
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
مدت پرواز: 01:30
برنامه میانی: 08 تیر ساعت: 00:00
گرجستان, تفلیس
زمینی
زمینی
گرجستان, باتومی
مدت پرواز: 02:00
برنامه برگشت: 14 تیر ساعت: 22:40
باتومی, فرودگاه بین‌المللی باتومی
قشم ایر
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 01:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
پولو
POLO
3 شب
BB
رویال جورجیا باتومی
ROYAL GEORGIA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل الگانس
ELEGANCE
3 شب
BB
رویال جورجیا باتومی
ROYAL GEORGIA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آتو
ATU
3 شب
BB
گرند پالاس باتومی
GRAND PALACE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
L PLAZA
L PLAZA
3 شب
BB
گرند پالاس باتومی
GRAND PALACE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اله بوتیک
ELLE BOUTIQUE
3 شب
BB
گرند پالاس باتومی
GRAND PALACE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آستوریا
ASTORIA
3 شب
BB
نیو ویوز
New Wave
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آستوریا
ASTORIA
3 شب
BB
اسکای تاور
SKY TOWER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اونیکس
ONYX
3 شب
BB
اسکای تاور
SKY TOWER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آستوریا
ASTORIA
3 شب
BB
ایفوریا باتومی
EUPHORIA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اونیکس
ONYX
3 شب
BB
ایفوریا باتومی
EUPHORIA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
پینه آستوریا
PINE ASTORIA
3 شب
BB
گرند گلوریا باتومی
GRAND GLORIA BATUMI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هالیدی این
HOLIDAY INN
3 شب
BB
اسکای تاور
SKY TOWER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رادیسون بلو
RADISSON BLU
3 شب
BB
گرند گلوریا باتومی
GRAND GLORIA BATUMI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
بیلتمور
BILTMORE
3 شب
BB
گرند گلوریا باتومی
GRAND GLORIA BATUMI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  74,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رادیسون بلو
RADISSON BLU
3 شب
BB
رادیسون بلو باتومی
RADISSON BLU
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ونسا هتل
VENESA HOTEL
3 شب
BB
گرند پالاس باتومی
GRAND PALACE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  229,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
مشاوره رایگان