تور استانبول 6 شب - ویژه خرداد و تیر ماه 1403 ( قشم ایر )

05 تیر ساعت: 19:00 (به وقت تهران)
11 تیر ساعت: 12:45 (به وقت استانبول)
برنامه رفت: 05 تیر ساعت: 19:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر
قشم ایر
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
مدت پرواز: 03:00
برنامه برگشت: 11 تیر ساعت: 12:45
استانبول, فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر
قشم ایر
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 03:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
گرور
GORUR
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
گرند دنیز
GRAND DENIZ
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
بالی استار
Bali Star
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل فیده استانبول
FIDE
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اوریلا استانبول
ORIELLA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اکتول لایف
ACTUEL LIFE
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آترو شیشلی
ATRO SISLI
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل جومبالی پلازا استانبول
CUMBALI PLAZA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل نیو سیتی استانبول
NEW CITY
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل دورا استانبول
DORA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اِلان
ELAN
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
یورو پلازا
EURO PLAZA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل استایل
STYLE
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل گرند هالیک استانبول
GRAND HALIC
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  99,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل فرونیا استانبول
FERONYA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل تکسیم اکسپرس استانبول
TAKSIM EXPRESS
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل سنترال پالاس استانبول
CENTRAL PALACE
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,860,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل لیون استانبول
LION
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
MUKARNAS PERA
MUKARNAS PERA
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل گرند جواهیر استانبول
GRAND CEVAHIR
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
الیت ورد پرستیژ کامفی
Elite World Prestige
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات : comfy
مشاهده اقساط رزرو
لازونی
LAZZONI
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل شرایتون سیتی سنتر استانبول
SHERATON CITY CENTER
6 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,570,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
 • نوزاد
  990,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
مشاوره رایگان