تور تفلیس 4 شب - خرداد و تیر 1403 ( ایران ایر تور )

04 تیر ساعت: 12:00 (به وقت تهران)
08 تیر ساعت: 16:40 (به وقت تفلیس)
برنامه رفت: 04 تیر ساعت: 12:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
ایران ایرتور
ایران ایرتور
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
مدت پرواز: 02:30
برنامه برگشت: 08 تیر ساعت: 16:40
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
ایران ایرتور
ایران ایرتور
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 02:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
پولو
POLO
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
میکا
MIKA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
روستاولی 36
RUSTAVELI 36
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
لایک
LIKE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل الگانس
ELEGANCE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ایساکا
ISAKA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آتو
ATU
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
جی ان جی
GNG
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اله بوتیک
ELLE BOUTIQUE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
مگنولیا
MAGNOLIA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ال ام کلاب
LM CLUB
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ایبیس بوجت
IBIS BUDGET
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
پارما
PARMA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رزیدنس پلازا
RESIDENCE PLAZA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
تفلیس تاور
TBILISI TOWER
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آستوریا
ASTORIA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اونیکس
ONYX
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
IBIS STADIUM
IBIS STADIUM
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
KMM
KMM
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
تراس بوتیک
THE TERRACE BOUTIQUE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رادیوس
RADIUS
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
گلدن پالاس تفلیس
GOLDEN PALACE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رامادا بای ویندهام تفلیس اولد سیتی
RAMADA BY WYNDHAM TBILISI OLD CITY
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
پینه آستوریا
PINE ASTORIA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
IBIS STYLES TBILISI CENTER
IBIS STYLES TBILISI CENTER
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هالیدی این
HOLIDAY INN
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
مرکیور اولد تاون
MERCURE OLD TOWN
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رادیسون بلو
RADISSON BLU
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
بیلتمور
BILTMORE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آمباسادوری
AMBASADORI
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
مشاوره رایگان