تور تفلیس 4 شب - خرداد و تیر 1403 ( ایران ایر تور )

31 خرداد ساعت: 12:00 (به وقت تهران)
04 تیر ساعت: 16:40 (به وقت تفلیس)
برنامه رفت: 31 خرداد ساعت: 12:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
ایران ایرتور
ایران ایرتور
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
مدت پرواز: 02:30
برنامه برگشت: 04 تیر ساعت: 16:40
تفلیس, فرودگاه بین‌المللی تفلیس
ایران ایرتور
ایران ایرتور
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 02:30

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
پولو
POLO
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
میکا
MIKA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
روستاولی 36
RUSTAVELI 36
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
لایک
LIKE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل الگانس
ELEGANCE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ایساکا
ISAKA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آتو
ATU
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
جی ان جی
GNG
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اله بوتیک
ELLE BOUTIQUE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
مگنولیا
MAGNOLIA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ال ام کلاب
LM CLUB
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ایبیس بوجت
IBIS BUDGET
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
پارما
PARMA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رزیدنس پلازا
RESIDENCE PLAZA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
تفلیس تاور
TBILISI TOWER
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آستوریا
ASTORIA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اونیکس
ONYX
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
IBIS STADIUM
IBIS STADIUM
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
KMM
KMM
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
تراس بوتیک
THE TERRACE BOUTIQUE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رادیوس
RADIUS
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
گلدن پالاس تفلیس
GOLDEN PALACE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رامادا بای ویندهام تفلیس اولد سیتی
RAMADA BY WYNDHAM TBILISI OLD CITY
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
پینه آستوریا
PINE ASTORIA
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
IBIS STYLES TBILISI CENTER
IBIS STYLES TBILISI CENTER
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هالیدی این
HOLIDAY INN
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
مرکیور اولد تاون
MERCURE OLD TOWN
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رادیسون بلو
RADISSON BLU
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
بیلتمور
BILTMORE
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آمباسادوری
AMBASADORI
4 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • نوزاد
  890,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
مشاوره رایگان