تور ارمنستان 3 شب - ویژه خرداد و تیر 1403 ( آسمان )

16 تیر ساعت: 10:00 (به وقت تهران)
19 تیر ساعت: 13:00 (به وقت ایروان)
برنامه رفت: 16 تیر ساعت: 10:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
آسمان
آسمان
ایروان, فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
مدت پرواز: 02:00
برنامه برگشت: 19 تیر ساعت: 13:00
ایروان, فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
آسمان
آسمان
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 02:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
میراژ
MIRAGE
3 شب
FB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
پرایمر
PRIMER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل باکسوز ارمنستان
BAXOS YEREVAN
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل بلا ارمنستان
BELLA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
شیراک
SHIRAK
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
نایری ایروان
NAIRI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رجینه
REGINEH
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
کونیاک
KONYAK
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رویال پلازا
ROYAL PLAZA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل آنی سنترال این ایروان (سیلاچی سابق)
ANI CENTRAL INN (SILACHI)
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
پرزیدنت ایروان
PRESIDENT
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
متروپل
METROPOL
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
این سیتی
IN CITY
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اربونی
EREBUNI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ایمپریال پالاس
IMPERIAL PALACE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ایبیس ایروان
IBIS
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل آنی پلازا ایروان
ANI PLAZA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اپرا سوییت
OPERA SUITE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آویاترانس
AVIATRANS
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
نوا ایروان
NOVA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل سنترال ایروان
CENTRAL
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آنی گرند
ANI GRAND
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ایروان پالاس
YEREVAN PLACE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
داو ایروان
DAVE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رامادا هتل و سوییت بای ویندهام
RAMADA HOTEL & SUITES BY WHNDHAM
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل بست وسترن پلاس کانگرس ایروان
BEST WESTERN PLUS CONGRESS
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
مریوت
MARRIOTT
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هالیدی این ریپابلیک اسکوئر
HOLIDAY IN REPUBLIC SQUARE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رادیسون بلو
RADISSON BLU
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل نشنال ایروان
NATIONAL
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
مشاوره رایگان