تور ارمنستان 3 شب - ویژه خرداد و تیر 1403 ( آسمان )

26 خرداد ساعت: 10:00 (به وقت تهران)
29 خرداد ساعت: 13:00 (به وقت ایروان)
برنامه رفت: 26 خرداد ساعت: 10:00
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
آسمان
آسمان
ایروان, فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
مدت پرواز: 02:00
برنامه برگشت: 29 خرداد ساعت: 13:00
ایروان, فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
آسمان
آسمان
تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز: 02:00

انتخاب هتل

share Created with Sketch Beta.
میراژ
MIRAGE
3 شب
FB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
پرایمر
PRIMER
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل باکسوز ارمنستان
BAXOS YEREVAN
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل بلا ارمنستان
BELLA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
شیراک
SHIRAK
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
نایری ایروان
NAIRI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رجینه
REGINEH
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
کونیاک
KONYAK
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رویال پلازا
ROYAL PLAZA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل آنی سنترال این ایروان (سیلاچی سابق)
ANI CENTRAL INN (SILACHI)
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
پرزیدنت ایروان
PRESIDENT
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
متروپل
METROPOL
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
این سیتی
IN CITY
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اربونی
EREBUNI
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ایمپریال پالاس
IMPERIAL PALACE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ایبیس ایروان
IBIS
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل آنی پلازا ایروان
ANI PLAZA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
اپرا سوییت
OPERA SUITE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آویاترانس
AVIATRANS
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
نوا ایروان
NOVA
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل سنترال ایروان
CENTRAL
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
آنی گرند
ANI GRAND
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
ایروان پالاس
YEREVAN PLACE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
داو ایروان
DAVE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رامادا هتل و سوییت بای ویندهام
RAMADA HOTEL & SUITES BY WHNDHAM
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل بست وسترن پلاس کانگرس ایروان
BEST WESTERN PLUS CONGRESS
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
مریوت
MARRIOTT
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هالیدی این ریپابلیک اسکوئر
HOLIDAY IN REPUBLIC SQUARE
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
رادیسون بلو
RADISSON BLU
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
هتل نشنال ایروان
NATIONAL
3 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • نوزاد
  1,200,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
مشاوره رایگان